آموزش کارکنان دولت

۲۸ تیر ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۹ کد : ۱۳۱۹ تاپ خبر ضمن خدمت کارکنان
تعداد بازدید:۲۸۳
آموزش کارکنان دولت

در اجرای بند ۳/ ج بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۳۸۰‬ نظام جدید آموزش کارکنان دولت، دوره‌های عمومی که با همکاری و مشارکت متخصصان و صاحب‌نظران تهیه و تدوین گردیده است، به شرح مشخصات پیوست جهت بهره‌برداری و اجرا حسب مورد و نیاز ابلاغ می‌گردد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با در نظر گرفتن موارد زیر نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌ها اقدام نمایند.
۱- همانطور که در بند ۳/ ج نظام آموزش کارکنان دولت ذکر شده است، دوره‌های عمومی مشتمل بر دو بخش «آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی» و «آموزش توانایی‌های عمومی» است. چون این آموزش‌ها در زمره آموزش‌های اختیاری است کارکنان مشمول نظام مخیرند از بین آموزش‌های عمومی مشروحه در این مجموعه، دوره های آموزشی که احتمالاً بعداً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد شد و نیز آموزش‌های عمومی که دستگاه محل خدمت آنان تدوین و به تصویب این سازمان می‌رساند، حداکثر ۷۰ ساعت برای گواهی‌نامه تخصصی پژوهشی، ۲۱۸ ساعت برای گواهی‌نامه تخصصی، ۳۶۸ ساعت برای گواهی‌نامه مهارتی، دوره آموزشی را انتخاب و طی نمایند.
بدیهی است در صورتی که کارکنان به حسب ضرورت و تشخیص دستگاه متبوع، ساعات آموزش عمومی بیشتری از ساعات اعلام شده فوق طی نمایند، صرفاً می‌توانند از مزیت یک ماه حقوق و فوق‌العاده شغل حسب مقررات بهره‌مند گردند و بهره‌مندی از تعجیل در ارتقاء گروه و احتساب مازاد بر ساعات مذکور در گواهینامه‌های اعطایی، مأخذی نخواهد داشت.
تذکر: اجرای دوره آموزشی آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری [۱] که توسط مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و واحدهای استانی آن برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد برای کارکنان در اولویت قرار خواهد داشت و گذراندن آن برای کلیه افرادی که با طرح ارزیابی مشاغل مدیران ارزیابی می‌گردند الزامی است.
ضمناً، توزیع ساعات آموزش‌های ذکر شده بین آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی و آموزش‌ها و توانایی‌های عمومی حسب نیاز کارکنان و بر اساس سنجش نیازهای آنان توسط دستگاه اجرایی تعیین می‌شود.
۲- آموزش‌های موضوع بخشنامه شماره ۲۰۳۲۲۲/۱۹۰۳ مورخ ۰۳/‏۱۱/‏۱۳۸۱‬ (برنامه آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت) در راستای تحقق دولت الکترونیک جز دوره‌های عمومی محسوب می‌شود. لیکن همان‌طور که در بخشنامه ذکر شده گذرانیدن آن‌ها الزامی است و علاوه بر حداکثر ساعات بند (۱) این بخشنامه قابل محاسبه است.
۳- با عنایت به ساز و کار اخذ گواهی‌نامه‌های نوع دوم در نظام جدید آموزش کارکنان دولت، جهت اخذ گواهی‌نامه مهارتی حداکثر ۴۰۰ ساعت، برای اخذ گواهی‌نامه‌های تخصصی حداکثر ۲۵۰ ساعت و جهت اخذ گواهی‌نامه تخصصی-پژوهشی حداکثر ۲۰۰ ساعت از آموزش‌های عمومی (آموزش‌های فناوری اطلاعات و سایر آموزش‌های عمومی) گذرانده شده مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
۴- آموزش‌های عمومی مندرج در این بخشنامه مصوب تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ندارد. ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند قبل از شروع دوره‌ها، اطلاعات لازم را برای دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها (در صورتی که دوره‌ها در واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی برگزار گردد) ارسال تا امکان نظارت سازمان فراهم گردد.
۵- دستگاه‌ها در صورتی که بخواهند دوره‌های آموزشی (دوره‌های عمومی) دیگری غیر از دوره‌های مذکور برنامه‌ریزی و اجرا نمایند باید محتوای دوره‌های مذکور را به تأیید دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی رسانده و فرآیند اخذ مجوز از دفاتر بخشی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها را طی نمایند.
۶- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مؤسسات آموزشی غیردولتی که بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین صلاحیت آن‌ها محرز شده، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت‌های تابع آن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی (در بخش دوره‌های آموزشی فرهنگی و اجتماعی)، سازمان مدیریت صنعتی (در بخش دوره‌های آموزشی توانمندی‌های عمومی به جز مباحث مربوط به تحول اداری) مراکز آموزش جهاددانشگاهی مجاز به اجرای دوره‌های آموزشی مندرج در این بخشنامه می‌باشند. مراکز آموزش دستگاه‌های اجرایی صرفاً مجاز به برگزاری دوره‌های موضوع این بخشنامه برای کارکنان خود می‌باشند.
تذکر: دوره آموزشی آشنایی مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری صرفاً توسط مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت‌های استانی آن برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.
۷- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های استانی آن، بر اجرای دوره‌ها نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه موارد مغایر با مقررات و ضوابط مندرج در این بخشنامه و یا سایر مقررات مرتبط با نظام آموزش، اقدامات لازم را درجهت اصلاح و یا انحلال دوره معمول خواهند داشت.


( ۲ )

نظر شما :