علوم پزشکی

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی

کمک‌های اولیه کمک به هر فردی که در معرض بیماری یا آسیب ناگهانی قرار دارد، با مراقبت‌های لازم برای حفظ زندگی، جلوگیری از بدتر شدن وضعیت و یا بهبود بخشیدن به بهبودی، کمک می‌کند. این شامل مداخله اولیه در شرایط جدی قبل از کمک‌های پزشکی حرفه‌ای در دسترس است.

ادامه مطلب
دستیار کنار دندانپزشک

دستیار کنار دندانپزشک

حضور کادر آموزش دیده در مراکز دندانپزشکی امیری اجتناب ناپذیرمی باشد. در این راستا برنامه آموزشی حاضر به ترتیب دستیاران دندانپزشکی برای کادر مشغول به کار در مراکز درمانی و مطبهای دندانپزشکی می‌باشد.

ادامه مطلب
تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد میباشد زیرا باسلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دورهای مشخص واکثراً به صورت تجربی مشغول به این کار میباشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افراد به عنوان کارآموز زیر نظر استادان این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس میشود.

ادامه مطلب