تکنسین داروخانه

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۲ کد : ۹۳۸ علوم پزشکی
تعداد بازدید:۵۴۲
باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد میباشد زیرا باسلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دورهای مشخص واکثراً به صورت تجربی مشغول به این کار میباشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افراد به عنوان کارآموز زیر نظر استادان این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس میشود.
تکنسین داروخانه

هدف:
آشنایی و توانمندسازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی دارو در داروخانه

شرایط پذیرش:
این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افرادی که متقاضی کار در داروخانه‌ها هستند، در نظر گرفته شده است.

 

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

اشکال دارویی را شناسایی کند. -

دسته‌های درمانی داروها را بشناسد. -

فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را شناسایی کند. -

انواع داروهای گیاهی را تشخیص دهد -

کاربری تجهیزات پزشکی موجود در داروخانه را بشناسد. -

نحوه ارتباط و تعامل بین فردی در داروخانه را درک کند. -

قوانین و حدود اختیارات در محیط داروخانه را بشناسد. -

روش‌های نسخه خوانی را به کار ببرد. -

- کارآموزی در داروخانه را به درستی انجام دهد

 

سامانه رویش http://jdrooyesh.ir/rooyesh

ثبت نام آنلاین

کلید واژه ها: تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی ایلام علوم پزشکی


( ۷ )

نظر شما :