آغاز ثبت‌نام ترم تابستان دپارتمان‌های آموزشی جهاددانشگاهی ایلام

۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ۶

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد ایلام، ثبت نام ترم تابستان دپارتمان‌های زبان های خارجی، علوم رایانه، فنی مهندسی، پزشکی و بورس و حسابداری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد ایلام آغاز شد.

فرایند ثبت نام فراگیران عزیز به صورت اینترنتی از طریق سامانه رویش جهاددانشگاهی به نشانی jdrooyesh.ir/rooyesh صورت می گیرد.