آزمون دوره‌های HSE وزارت کار در جهاددانشگاهی ایلام

۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ۵

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایلام آزمون دوره‌های HSE وزارت کار در هفته سوم اسفند ماه با حضور ۵۰ نفر از کارفرمایان استان ایلام در جهاددانشگاهی برگزار شد.