دوره آموزشی «سرباز ماهر» در ایلام

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲

به همت جهاددانشگاهی واحد استان ایلام، اجرای دوره آموزشی سرباز ماهر در استان ایلام آغاز شد. این دوره آموزشی در استان ایلام برای ۳۵۰ نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح برگزار خواهد شد